Bạn thấy ứng dụng này thế nào?

Rất tốt
Bình thường
Quá tệ
2 Total votes