App download video nửa tỷ lượt tải âm thầm rút tiền, dữ liệu của bạn?

App download video nửa tỷ lượt tải âm thầm rút tiền, dữ liệu của bạn?

Các chuyên gia bảo mật vừa phát hiện ứng dụng VidMate trên Android hỗ trợ tải video YouTube đang âm ..